εμβολιασμός

HIV: Ποια είναι η προφύλαξη μετά την έκθεση (PEP);

Η προφύλαξη μετά την έκθεση ( PEP ) περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιρετροϊκών φαρμάκων στις ώρες αμέσως μετά από ένα περιστατικό υψηλού κινδύνου μόλυνσης, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης HIV θετικού ( HIV + ).

Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποθετική μόλυνση: το ιδανικό είναι να καταφύγετε σε PEP - επικοινωνώντας με το δωμάτιο έκτακτης ανάγκης το συντομότερο δυνατόν - εντός 4 ωρών από πιθανή έκθεση στον ιό, οπωσδήποτε όχι αργότερα από 72 ώρες .

Η προφύλαξη μετά την έκθεση βασίζεται στη χορήγηση αναστολέων ανάστροφης μεταγραφάσης σε συνδυασμό με αναστολείς πρωτεάσης ή ενσωματάσης για περίοδο 4 εβδομάδων. Η συνταγογράφηση αυτών των φαρμάκων απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση του κινδύνου μόλυνσης και της στενής παρατήρησης από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Η προφύλαξη μετά την έκθεση εφαρμόζεται στην πρόληψη του κινδύνου μετάδοσης του HIV που σχετίζεται με την εργασία (π.χ. τυχαία παρακέντηση στα νοσοκομειακά εργαστήρια, επαγγελματικά ατυχήματα κλπ.). Η χρήση ΠΕΠ είναι επίσης δυνατή σε καταστάσεις με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, όπως στην περίπτωση διεισδυτικών και μη προστατευμένων σεξουαλικών σχέσεων με HIV-θετικούς ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων σεξουαλικής βίας), έκθεση σε μολυσμένο αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά και ανταλλαγή ήδη χρησιμοποιημένες σύριγγες.

Η προφύλαξη μετά από έκθεση δεν είναι πάντα αποτελεσματική και δεν εγγυάται ότι κάποιος που εκτίθεται στον ιό HIV δεν αναπτύσσει τη λοίμωξη.