Κατηγορία μαθηματικά

Μαθηματικά Ολυμπιακά
μαθηματικά

Μαθηματικά Ολυμπιακά

Αυτός είναι ένας διαγωνισμός που προορίζεται για μαθητές γυμνασίου, επομένως για παιδιά όχι μεγαλύτερα από τα πρώτα είκοσι χρόνια. Οι μαθηματικοί Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένας πραγματικός διανοητικός ανταγωνισμός που έχει ως αντικείμενο έξι μαθηματικά προβλήματα, τα οποία διαθέτουν μέγιστο σκορ 7 βαθμών το καθένα για συνολικά 42 βαθμούς. Η εκδήλωση είναι τοπική. διοργανώνεται από το "Unione Matematica Italiana" και χρησιμοποιεί διάφορες προπαρασκευαστικές φάσεις που αντικαθίστανται από ειδική και ανατεθείσα προμήθεια. Ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν είναι περίπου 300.000 ετησίως,

Διαβάστε Περισσότερα
μαθηματικά

Μαθηματικά Ολυμπιακά

Αυτός είναι ένας διαγωνισμός που προορίζεται για μαθητές γυμνασίου, επομένως για παιδιά όχι μεγαλύτερα από τα πρώτα είκοσι χρόνια. Οι μαθηματικοί Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένας πραγματικός διανοητικός ανταγωνισμός που έχει ως αντικείμενο έξι μαθηματικά προβλήματα, τα οποία διαθέτουν μέγιστο σκορ 7 βαθμών το καθένα για συνολικά 42 βαθμούς. Η εκδήλωση είναι τοπική. διοργανώνεται από το "Unione Matematica Italiana" και χρησιμοποιεί διάφορες προπαρασκευαστικές φάσεις που αντικαθίστανται από ειδική και ανατεθείσα προμήθεια. Ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν είναι περίπου 300.000 ετησίως,
Διαβάστε Περισσότερα