φάρμακα

LIOTIR ® Νατριούχο λιθυρο-ίνη

LIOTIR ® ένα φάρμακο λυθρινιδίνης με βάση το νάτριο

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Παρασκευάσματα θυρεοειδούς

Ενδείξεις Μηχανισμός δράσης Σπουδές και κλινική αποτελεσματικότητα Οδηγίες χρήσης και δοσολογίαςΠαρακολούθηση Κύηση και γαλουχίαΠαραδείξειςΣυμβόλαια

Ενδείξεις LIOTIR ® Νατριούχο λιθυρονίνη

LIOTIR® που χρησιμοποιείται στη θεραπεία του υποθυρεοειδισμού.

Τα ιδιαίτερα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά του το καθιστούν ιδιαίτερα εμφανές στην αρχική φάση της θεραπείας.

Μηχανισμός δράσης LIOTIR ® Νατριούχο λιθυρονίνη

Η λιοθυρονίνη, κοινώς γνωστή ως τριϊωδοθυρονίνη, που περιέχεται στο LIOTIR® αντιπροσωπεύει τη βιολογικά δραστική μορφή θυρεοειδικών ορμονών, που χαρακτηρίζεται από υψηλή αποτελεσματικότητα δράσης και ιδιαίτερα γρήγορο μεταβολισμό ιδανικό για τη θεραπεία πρώιμων σταδίων του υποθυρεοειδισμού.

Σε έναν πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από αυτόν που παρατηρήθηκε για τη λεβοθυροξίνη, η λιοθυρονίνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον πυρηνικό υποδοχέα της που ελέγχει διάφορες πτυχές του μεταβολισμού όπως:

  • Μεταβολισμός λιπιδίων και χοληστερόλης.
  • Σύνθεση πρωτεϊνών και μυϊκή ανάπτυξη.
  • Ο μεταβολισμός των οστών.
  • Βασική θερμογένεση και μεταβολισμός.
  • Καρδιαγγειακή δραστηριότητα.

Είναι επομένως προφανές ότι οι ανεπάρκειες αυτών των ορμονών αναπόφευκτα έχουν επιπτώσεις στη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς, προκαλώντας μια έντονη συμπτωματική εικόνα.

Η θεραπευτική δράση του LIOTIR® παρατηρείται λίγες ώρες μετά την από του στόματος λήψη του φαρμάκου και παρατείνεται για περίπου 48 ώρες, μετά την οποία μεταβολίζεται στο ήπαρ και εξαλείφεται μέσω των κοπράνων.

Μελέτες που διεξήχθησαν και κλινική αποτελεσματικότητα

1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΟΔΙΩΤΕΡΙΝΩΝ

Διάφορες μελέτες υποστηρίζουν τον σημαντικό ρόλο της τριιωδοθυρονίνης στην ενίσχυση των αντικαταθλιπτικών επιδράσεων ορισμένων φαρμάκων. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να είναι σημαντική στη θεραπεία της μείζονος κατάθλιψης που δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην κοινή αντικαταθλιπτική θεραπεία.

2. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΟΔΙΟΤΡΟΝΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ

Πολύ ενδιαφέρουσα in vitro μελέτη που δείχνει πώς η λιοθυρονίνη μπορεί να καθορίσει μια σημαντική αύξηση στη διαφοροποίηση και δραστηριότητα του μυοκαρδιοκυττάρου. Αυτός ο σημαντικός μηχανισμός θα μπορούσε να δικαιολογήσει τον θεμελιώδη ρόλο των θυρεοειδικών ορμονών στην ανάπτυξη και την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος.

3. ΟΡΜΟΝΟΙ ΘΥΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΥ

Μια ενδιαφέρουσα προοπτική μελέτη που δείχνει ότι τα υπέρβαρα άτομα γενικά παρουσιάζουν συγκεντρώσεις θυρεοειδικών ορμονών στο αίμα χαμηλότερες από τις φυσιολογικές, αν και πάντοτε εντός των ορίων. Αυτή η πτυχή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην εκτίμηση της σχέσης αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ υπέρβαρου και μειωμένης λειτουργίας του θυρεοειδούς.

Τρόπος χρήσης και δοσολογία

LIOTIR ® 20 mcg / ml σταγόνες λιθτυρονίνης νατρίου:

η θεραπεία του υποθυρεοειδισμού με το LIOTIR® θα πρέπει να διεξάγεται υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση και η δοσολογία που χρησιμοποιείται θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μετά από προσεκτική αξιολόγηση των φυσιοπαθολογικών καταστάσεων του ασθενούς.

Συνεπώς, παρά την παρουσία καθορισμένης θεραπευτικής περιοχής 10 έως 100 mcg λιοθυρονίνης ανά ημέρα, η συγκεκριμένη δόση μπορεί να ποικίλει σημαντικά από ασθενή σε ασθενή.

Προειδοποιήσεις LIOTIR ® Liothyronine sodium

Η θεραπεία με ορμόνες θυρεοειδούς και, γενικά, ότι με τη λιοθυρίνη πρέπει να προηγείται προσεκτική κλινική αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς και συνοδευόμενη από περιοδική παρακολούθηση ορισμένων παραμέτρων της χημείας του αίματος.

Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση ορών των συγκεντρώσεων TSH θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δείκτης θεραπευτικής αποτελεσματικότητας, ενώ αυτή των τρανσαμινασών είναι μια χρήσιμη παράμετρος για την αξιολόγηση της ασφάλειας της θεραπείας.

απαιτείται προσεκτική ιατρική παρακολούθηση και βαθμιαία αύξηση της δοσολογίας σε ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις και διαταραχές.

Τα τυπικά φαρμακοκινητικά και φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά καθιστούν τη λιοθυρονίνη ιδιαίτερα κατάλληλη για την αρχική θεραπευτική προσέγγιση, ενώ η διατήρηση της θεραπείας θα μπορούσε να διασφαλιστεί με λεβοθυροξίνη.

Σε κάθε περίπτωση, ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πονοκέφαλος, υπερεκτικότητα και τρόμος που σχετίζεται με τη θεραπεία με LIOTIR®, θα μπορούσαν να κάνουν επικίνδυνη τη χρήση μηχανών ή οδήγησης οχημάτων.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΑ

Ο υποθυρεοειδισμός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι μια αρκετά συχνή παθολογία που χρειάζεται επαρκή θεραπεία για τη διασφάλιση τόσο της μητρικής όσο και της εμβρυϊκής υγείας.

Αν και οι θυρεοειδείς ορμόνες είναι σε θέση να διασχίσουν, έστω και ελάχιστα, τον φραγμό του πλακούντα και να εκκριθούν στο μητρικό γάλα, η εξωγενής χορήγηση αυτών των φαρμάκων παραμένει επί του παρόντος η μόνη δυνατή θεραπευτική προσέγγιση.

Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι μια καλά υπολογισμένη θεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική και ασφαλής για την υγεία του αγέννητου παιδιού.

αλληλεπιδράσεις

Ο κεντρικός ρόλος των θυρεοειδικών ορμονών στη ρύθμιση του μεταβολισμού εκθέτει τη λιοθυρονίνη σε πολλές πιθανές αλληλεπιδράσεις με διαφορετικά δραστικά συστατικά.

Ένα κλασικό παράδειγμα παρέχεται από τη μείωση του θεραπευτικού αποτελέσματος των υπογλυκαιμικών και των κουμαρινικών παραγώγων μετά από την ταυτόχρονη χρήση τριιωδοθυρονίνης και αντίθετα από τη μεταβολή της θεραπευτικής ικανότητας της λιοθυρονίνης μετά την ταυτόχρονη χορήγηση χολετυραμίνης, φαρμάκων που περιέχουν αλουμίνιο, σίδηρο και ασβέστιο, σαλικυλικά άλατα, δικουαρόλη, φουροσεμίδη, κλοφιμπράτη, φαινυτοΐνη, γλυκοριτικοειδή, βήτα-συμπαγοποιητικά, αμιωδαρόνη και ιωδιωμένα μέσα αντίθεσης, οιστρογόνα, βαρβιτουρικά, προγουανίλη, αντιεπιληκτικά και ενώσεις που περιέχουν σόγια.

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει προσαρμογή της χρησιμοποιούμενης δοσολογίας.

Αντενδείξεις LIOTIR ® Νατριούχο λιθυρονίνη

Το LIOTIR ® αντενδείκνυται σε περιπτώσεις μη αντισταθμισμένης καρδιακής ανεπάρκειας, παθήσεων επινεφριδίων, θυρεοτοξικότητας και υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα του.

Ανεπιθύμητες ενέργειες - Παρενέργειες

Η σημαντική θεραπευτική αποτελεσματικότητα της λιοθυρονίνης μπορεί να είναι υπεύθυνη, ειδικά στις αρχικές φάσεις της θεραπείας, για μια περίπλοκη συμπτωματική εικόνα που αποδίδεται στον υπερθυρεοειδισμό.

Πιο συγκεκριμένα, καρδιαγγειακά συμπτώματα όπως αγγειικός πόνος, αρρυθμία και υπέρταση, οστεο-μυϊκά συμπτώματα όπως κράμπες, εξασθένιση και οστεοπόρωση, κοιλιακοί πόνοι, εξάψεις και εφίδρωση έχουν περιγραφεί τόσο στις αρχικές φάσεις της θεραπείας όσο και μετά από λήψη ιδιαίτερα υψηλών δόσεων .

Σημειώσεις

Το LIOTIR ® πωλείται μόνο με ιατρική συνταγή.

εισέρχεται εκ νέου στην κατηγορία ντόπινγκ: Ορμόνες και συναφείς ουσίες (απαγορευμένες εντός και εκτός φυλής).