φάρμακα

EUTOPIC ® Gentamicin

Το EUTOPIC® είναι ένα φάρμακο που βασίζεται στη θειική γενταμυκίνη

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Αντιβιοτικά για τοπική χρήση - Αμινογλυκοσίδες

Ενδείξεις Μηχανισμός δράσης Σπουδές και κλινική αποτελεσματικότητα Οδηγίες χρήσης και δοσολογίαςΠαρακολούθηση Κύηση και γαλουχίαΠαραδείξειςΣυμβόλαια

Ενδείξεις EUTOPIC ® Γενταμικίνη

Το EUTOPIC® ενδείκνυται για τη θεραπεία δερματικών λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια ευαίσθητα στη γενταμικίνη.

Η τοπική χρήση της γενταμικίνης έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική στη θεραπεία της πυοδερματίτιδας, της θυλακίτιδας, της φουρουλκίτιδας, του μικροβιακού εκζέματος, της δερματίτιδας, των λοιμώξεων που οφείλονται σε τραυματικές βλάβες και εγκαύματα και στην ακμή και την φλυκταινώδη ψωρίαση.

EUTOPIC ® Gentamicin μηχανισμός δράσης

Η γενταμικίνη, το δραστικό συστατικό του EUTOPIC®, είναι ένα μόριο με φυσική αντιβιοτική δράση, απομονωμένο για πρώτη φορά από το Micromonospora purpurea.

Μεταξύ των αμινογλυκοσιδών, η γενταμικίνη που εφαρμόζεται στο δέρμα διαπερνά το βακτηριακό τοίχωμα μέσω υδρόφιλων διαύλων πρωτεΐνης που φθάνουν στο κυτταρόπλασμα του μικροοργανισμού, όπου με δέσμευση της ριβοσωματικής υπομονάδας 30S διακόπτει πρόωρα τη σύζευξη πεπτιδικής αλυσίδας, αναστέλλοντας τη σύνθεση των βακτηριακών πρωτεϊνών.

Αυτή η δραστηριότητα, που χαρακτηρίζεται από έμμεσες αλλοιώσεις που επηρεάζουν τις μεμβράνες, φαίνεται να ευνοεί την είσοδο νέου αντιβιοτικού στο κύτταρο, ενισχύοντας έτσι την εξαρτώμενη από τη δόση μικροβιοκτόνο δράση.

Μετά τη δράση του, με χρόνο ημίσειας ζωής μεταξύ 1 και 4 ωρών, η γενταμυκίνη απεκκρίνεται κυρίως με σπειραματική διήθηση.

Παρά την εξαιρετική αποτελεσματικότητα της δράσης, πιο έντονη για Gram θετικούς μικροοργανισμούς, η ανεπαρκής χρήση αυτού του αντιβιοτικού διευκόλυνε τη διάχυση ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών, ικανών να μειώσουν τη θεραπευτική δραστικότητα του αντιβιοτικού, μειώνοντας την κυτταρική διαπερατότητα, ριβοσωμικές πρωτεΐνες στόχου και εκφράζοντας ένζυμα στην μεμβράνη του πλάσματος ικανά να αδρανοποιούν το δραστικό συστατικό πριν εκτελέσει τη μικροβιοκτόνο δράση του.

Μελέτες που διεξήχθησαν και κλινική αποτελεσματικότητα

1 ΓΕΝΤΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΚΟΛΑΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ

J Am Podiatr Med Assoc. 2012 May, 102 (3): 223-32.

Όπως είναι γνωστό, ο διαβητικός ασθενής διατρέχει μεγάλο κίνδυνο λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων, ιδιαίτερα κοντά στα κάτω άκρα, όπου το φλεβικό και το λεμφικό σύστημα υποβαθμίζονται έντονα. Σε αυτή τη μελέτη η τοπική χρήση του γενταμικίνης-κολλαγόνου ήταν αποτελεσματική στη βελτίωση των κλινικών συνθηκών διαβητικών ασθενών που πάσχουν από μολυσματικές αλλοιώσεις του ποδιού.

2 ΒΑΚΤΗΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ, ΓΕΝΤΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Perit Dial Int., May 2012, 32 (3): 339-41.

Πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά περίπτωσης που αναφέρει την εμφάνιση λοιμώξεων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση και οι οποίοι υποβάλλονται σε βακτήρια ανθεκτικά στη γενταμικίνη. Αυτά τα έργα υπογραμμίζουν τη σημασία της χρήσης καλώς διατυπωμένων αντιβιοτικών θεραπειών αποφεύγοντας παράλληλα την ακατάλληλη χρήση αυτών των φαρμάκων.

3. Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΤΑΜΙΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

J Nephrol. 2012 Ιαν 10: 0.

Ενδιαφέρουσα εργασία που αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της τοπικής θεραπείας με γενταμικίνη σε αντιθέσεις περιτοναϊκών μολύνσεων σε ασθενείς με περιτοναϊκή κάθαρση. Τα δεδομένα δείχνουν σημαντική μείωση των λοιμώξεων που οφείλονται στον Staphylococcus aureus.

Τρόπος χρήσης και δοσολογία

EUTOPIC®

Τοπική κρέμα με 0.1% θειική γενταμικίνη.

Συνιστάται η εφαρμογή μιας σωστής ποσότητας κρέμας στην προσβεβλημένη περιοχή από την μολυσματική διαδικασία 3-4 φορές την ημέρα μέχρι την αρχική υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Η θεραπεία μπορεί να παραταθεί συνεχίζοντας την εφαρμογή της κρέμας 1 ή 2 φορές την ημέρα μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως τα τραύματα.

Πριν χρησιμοποιήσετε το EUTOPIC ®, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Προειδοποιήσεις EUTOPIC ® Gentamicin

Η θεραπεία με το EUTOPIC® πρέπει να προηγείται ιατρικής διαβούλευσης προκειμένου να επαληθευτεί η καταλληλότητα της συνταγογράφησης για τη μείωση των πιθανών παρενεργειών που οφείλονται στην εσφαλμένη χρήση του αντιβιοτικού.

Η ανεπαρκής χρήση αυτών των φαρμάκων θα μπορούσε εύκολα να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης μικροβιακών στελεχών ανθεκτικών στην κοινή θεραπεία με αντιβιοτικά, ως εκ τούτου επικίνδυνη από κλινική άποψη.

Η παρατεταμένη χρήση του EUTOPIC® μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ευαισθητοποίησης στη γενταμικίνη, εκθέτοντας τον ασθενή σε πιθανές αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Δεδομένων των πιθανών παρενεργειών της γενταμυκίνης, η χρήση του EUTOPIC® πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς που πάσχουν από μυοσκελετικές διαταραχές, ακουστική-αιθουσαία συσκευή και ουροφόρο οδό.

Για το λόγο αυτό, θα ήταν ενδεδειγμένη η περιοδική παρακολούθηση της κατάστασης υγείας του ασθενούς με τη γενταμικίνη.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΑ

Η χρήση γενταμικίνης στην εγκυμοσύνη συσχετίστηκε πρόσφατα με την εμφάνιση μη αναστρέψιμης αμφίπλευρης συγγενούς κώφωσης στα νεογνά που εκτέθηκαν στο αντιβιοτικό, επιτρέποντας έτσι την επέκταση των αντενδείξεων στη χρήση του EUTOPIC® επίσης στην περίοδο κύησης και στο θηλασμό.

αλληλεπιδράσεις

Η χαμηλή συστηματική απορρόφηση που χαρακτηρίζει τη χρήση του EUTOPIC ® επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των πιθανών αλληλεπιδράσεων φαρμάκων ικανών να μεταβάλλουν τα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά της γενταμυκίνης.

Αντενδείξεις EUTOPIC ® Γενταμικίνη

Η χρήση του EUTOPIC® αντενδείκνυται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό, σε δομικά σχετιζόμενα φάρμακα και στα σχετικά έκδοχα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες - Παρενέργειες

Η τοπική χρήση της γενταμικίνης είναι συνήθως καλά ανεκτή και δεν έχει κλινικά σχετικές παρενέργειες.

Μερικές φορές είναι δυνατόν να παρατηρηθεί στην εν λόγω δερματική περιοχή η εμφάνιση ερυθήματος που συνοδεύεται από κνησμό μέσης σοβαρότητας, όπως δεν απαιτείται η αναστολή της φαρμακευτικής θεραπείας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώσεις

Το EUTOPIC® είναι φάρμακο που χορηγείται με ιατρική συνταγή.