φάρμακα

REOMAX ® Αιθακρινικό οξύ

Το REOMAX® είναι ένα φάρμακο που βασίζεται στο στατρινικό οξύ.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Διουρητικά / Διουρητικά με μεγαλύτερη διουρητική δράση / Διουρητικά του βρόχου

Ενδείξεις Μηχανισμός δράσης Σπουδές και κλινική αποτελεσματικότητα Οδηγίες χρήσης και δοσολογίαςΠαρακολούθηση Κύηση και γαλουχίαΠαραδείξειςΣυμβόλαια

Ενδείξεις REOMAX ® Αιθακρινικό οξύ

Το REOMAX ®, όπως όλα τα άλλα φάρμακα που ανήκουν στην κατηγορία των διουρητικών, ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενειών που χαρακτηρίζονται από αυξημένη κατακράτηση νερού. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το REOMAX® σε περίπτωση οίδρασης καρδιακής ή νεφρικής προέλευσης, νεφρωσικών παθολογιών, κίρρωσης, ασκίτη και ηπατικών παθολογιών, χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας και υπέρτασης.

Το REOMAX® για ενδοφλέβια χορήγηση υποδεικνύεται επιλεκτικά στη θεραπεία οξείας πνευμονικής οδού.

Μηχανισμός δράσης REOMAX ® Αιθακρινικό οξύ

Το REOMAX® χαρακτηρίζεται από πολύ ταχεία κινητική απορρόφησης και από εξίσου ταχεία βιολογική δράση. Λαμβάνεται από το στόμα, το etacrinic οξύ είναι σε θέση να δράσει μετά από μόλις 30 λεπτά, ενώ ο χρόνος δράσης πέφτει δραματικά σε μόλις 5 λεπτά σε περίπτωση ενδοφλέβιας χορήγησης. Η διουρητική δράση ολοκληρώνεται μεταξύ 2 και 4 ωρών, για να εξαφανιστεί τελικά περίπου 6-8 ώρες μετά την από του στόματος χορήγηση.

Το βιολογικό αποτέλεσμα, ως διουρητικό βρόχου, οφείλεται στην ικανότητα αναστολής του μεταφορέα νάτριο-κάλιο-χλώριο στο επίπεδο του ανερχόμενου κλάδου του βρόχου του Henle, προκαλώντας έτσι μειωμένη επαναπορρόφηση των προαναφερθέντων ιόντων με επακόλουθη αύξηση της ουρικής έκκρισης .

Σε σύγκριση με τα άλλα διουρητικά του βρόχου, το REOMAX ®, πιο συγκεκριμένα το αιθρικό οξύ, μπορεί να ενισχύσει το διουρητικό αποτέλεσμα του φαρμάκου, επεκτείνοντας τη βιολογική του δραστηριότητα και στους απομακρυσμένους και εγγύς σωληνίσκους νεφρών.

Μελέτες που διεξήχθησαν και κλινική αποτελεσματικότητα

1 ΗΠΕΡΑΚΙΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ EDEM

Η μελέτη αυτή δείχνει τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα του στατρινικού οξέος, του δραστικού συστατικού του REOMAX, στη θεραπεία του σοβαρού πνευμονικού οιδήματος. Στην πραγματικότητα, η προαναφερθείσα ένωση ήταν αποτελεσματική όπου η προηγούμενη θεραπεία με φουροσεμίδη είχε αποτύχει. Συνεπώς, η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της χρήσης του στατρινικού οξέος ως διουρητικού της έσχατης ανάγκης, ιδιαίτερα στη γηριατρική πρακτική.

2. ΗΠΕΡΑΚΙΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Μία από τις κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας είναι η χορήγηση διουρητικών. Τα διουρητικά του βρόχου, όπως το φουροσεμίδιο ή το στακρινικό οξύ, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά για την άμεση επίδραση διαστολής στο φλεβικό επίπεδο με επακόλουθη μείωση της πίεσης πλήρωσης της αριστερής κοιλίας και μείωση των συμπτωμάτων πνευμονικής συμφόρησης που προηγούνται με την πάροδο του χρόνου το διουρητικό αποτέλεσμα. Το etacrinico οξύ, σε σύγκριση με το furosemide, έχει το τεράστιο πλεονέκτημα της απουσίας περιοχών σουλφοναμίδης, που επιτρέπει τη χορήγησή του και σε ευαίσθητους ασθενείς.

3. HEPACRINIC ACID και LEUKEMIA

Πρώτα πειραματικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι το στατρινικό οξύ ως πιθανό αντικαρκινικό φάρμακο. Πιο συγκεκριμένα, το δραστικό συστατικό που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια ως διουρητικό έχει αποδειχθεί ότι αναστέλλει επιλεκτικά την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό κυττάρων όγκου στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, δρώντας στους μοριακούς μηχανισμούς πολλαπλασιασμού και απόπτωσης. Αυτά τα αποτελέσματα, που παρατηρούνται προς το παρόν μόνο in vitro, απαιτούν πειραματική επιβεβαίωση σε in vivo μοντέλα.

Τρόπος χρήσης και δοσολογία

Τα δισκία REOMAX ® 50 mg του στατρινικού οξέος: συνιστούμε να παίρνετε 1 δισκίο την ημέρα, ενδεχομένως το πρωί σε πλήρη στομάχι.

Τα φιαλίδια REOMAX ® με στατρινικό οξύ 50mg / 20ml: η επαρκής δόση θα πρέπει να είναι ένα φιαλίδιο την ημέρα, αλλά η χρήση του είναι αποκλειστικά νοσοκομειακού τύπου.

Οι δόσεις του REOMAX® πρέπει αναγκαστικά να προσαρμοστούν στο προφίλ κάθε ασθενούς και στη σοβαρότητα της παθολογίας του, επομένως απαιτείται ιατρική παρακολούθηση.

Προειδοποιήσεις REOMAX ® Αιθακρινικό οξύ

Το υψηλό διουρητικό αποτέλεσμα του REOMAX ® θα μπορούσε να προκαλέσει μια βαθιά διούρηση που συνοδεύεται αναπόφευκτα από σημαντική απώλεια ηλεκτρολυτών και συνακόλουθη αφυδάτωση. Οι επιδράσεις της υποκαλιαιμίας, της υπονατριαιμίας και της αφυδάτωσης οδηγούν σε αδυναμία, μυϊκές κράμπες, απώλεια όρεξης, εξασθένιση και υποτασική κρίση. Επομένως είναι απαραίτητο, προτού καταφύγετε στη χρήση του REOMAX ® κατά τη διάρκεια της θεραπείας (ειδικά εάν συνεχιστεί για παρατεταμένες περιόδους), να παρακολουθείτε συνεχώς τα επίπεδα καλίου, νατρεμίας, ουρικαιμίας, κρεατινίνης και λιπιδαιμίας, διορθώνοντάς τα - εάν είναι απαραίτητο - θεραπευτικό σχέδιο, για να τα στηρίξει στη συνέχεια κατά την περίοδο θεραπείας.

Αν και το REOMAX ® δεν παρεμβαίνει άμεσα στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών, όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό έντυπο, είναι πάντα απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ότι οι πιθανές και απρόβλεπτες υποτασικές επιδράσεις των διουρητικών θα μπορούσαν να προκαλέσουν μείωση των αντιληπτικών και αντιδραστικών ικανοτήτων.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΑ

Η χρήση του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας δεν συνιστάται.

αλληλεπιδράσεις

Το REOMAX ® και πιο συγκεκριμένα το ενεργό συστατικό του, μπορεί να καθορίσει την αύξηση της τοξικότητας φαρμάκων όπως:

  1. Αμινογλυκοσιδικά αντιβιοτικά.
  2. Σισπλατίνη και λίθιο, με αυξημένο καρδιο και νευρο-τοξικό αποτέλεσμα.
  3. Curaro, με ενίσχυση της δράσης των μυοελασμάτων.
  4. Σαλικυλικά υψηλής δόσης.
  5. Μικροκορτικοειδή και κορτικοστεροειδή, με αυξημένο κίνδυνο υποκαλιαιμίας.

Επιπροσθέτως, η υποτασική και υποσιτερωτική δράση θα μπορούσε να ενισχυθεί με την ταυτόχρονη χρήση άλλων φαρμάκων με διουρητική δράση.

Αντενδείξεις REOMAX ® Αιθακρινικό οξύ

Θα χρειαστεί να αποφύγετε τη λήψη του REOMAX σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε ένα από τα συστατικά του, σε περίπτωση ουρικής αρθρίτιδας, ανουρίας, ηπατικού προγομίου και ψηφιακής δηλητηρίασης.

Ανεπιθύμητες ενέργειες - Παρενέργειες

Η απώλεια ανόργανων ουσιών και οι υποτασικές επιδράσεις που παρατηρούνται μετά τη χορήγηση του REOMAX ® θα μπορούσαν να προκαλέσουν κοιλιακό άλγος, ναυτία, απώλεια όρεξης, δυσφαγία, έμετο και διάρροια.

Επιπλέον, σε υψηλές δόσεις, το REOMAX ® θα μπορούσε να είναι υπεύθυνο για σοβαρή αφυδάτωση και αιμοσυγκέντρωση, με επακόλουθη υπερουριχαιμία, αυξημένη έκκριση ουρατών στα ούρα και οξείες προσβολές ουρικής αρθρίτιδας.

Η ταυτόχρονη χορήγηση ωτοτοξικών φαρμάκων και του REOMAX ® έδειξε ενδοφλέβια αναστρέψιμη κώφωση και ίλιγγο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ωστόσο, παρατηρήθηκαν φήμες διαφόρων ειδών σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία.

Σημειώσεις

Το REOMAX ® διατίθεται μόνο με ιατρική συνταγή.

Η χρήση του REOMAX® θα πρέπει να γίνεται πάντοτε μετά από συνεννόηση με το γιατρό σας.

Η αδιάκριτη χρήση του REOMAX® για την απλή αναζήτηση για την απώλεια λίγων λιρών, εκθέτει το σώμα σε σοβαρές παρενέργειες. Είναι επίσης σκόπιμο να επαναλάβουμε ότι η απώλεια βάρους σε αυτή την περίπτωση υπαγορεύεται από την εξάλειψη υγρών και αλάτων και όχι από ένα πραγματικό αποτέλεσμα απώλειας βάρους, κατανοητό ως απώλεια μάζας λίπους.