φάρμακα

ATENOL® Atenolol

Το ATENOL® είναι ένα φάρμακο που βασίζεται στην Atenolol

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Βήτα-αναστολείς

Ενδείξεις Μηχανισμός δράσης Σπουδές και κλινική αποτελεσματικότητα Οδηγίες χρήσης και δοσολογίαςΠαρακολούθηση Κύηση και γαλουχίαΠαραδείξειςΣυμβόλαια

Ενδείξεις ATENOL ® Atenolol

Το ATENOL® ενδείκνυται για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης, επίσης νεφρικής προέλευσης, στηθάγχης και αρρυθμιών και πρώιμης επέμβασης στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Μηχανισμός δράσης ATENOL ® Atenolol

Η ατενολόλη, χορηγούμενη με ATENOL®, απορροφάται ταχέως στο γαστρεντερικό επίπεδο, φθάνοντας στη μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα από 2 έως 4 ώρες μετά την πρόσληψη. Η υψηλή υδροφιλικότητα καθιστά τη φαρμακοκινητική αυτής της δραστικής ουσίας κάπως γραμμική και σταθερή μεταξύ των διαφόρων ατόμων, ελαχιστοποιώντας τον ηπατικό μεταβολισμό και περνώντας μέσω βιολογικών φραγμών (μεμβρανών).

Η θεραπευτική δράση της ατενολόλης οφείλεται στις καρδιαγγειακές δυνατότητες δέσμευσης του βήτα. Στην πραγματικότητα, σε χαμηλή δοσολογία μπορεί να ασκήσει ανασταλτική επίδραση στους καρδιακούς υποδοχείς Βήτα 1, μειώνοντας τη συσταλτικότητα και τον καρδιακό ρυθμό (αρνητικό ινοτρόπο και χρονοτροπικό αποτέλεσμα). Επιπλέον, η εργασία της καρδιάς μειώνεται χάρη σε μια σημαντική μείωση στην καρδιακή παροχή, η οποία συνοδεύεται γενικά από την αύξηση του χρόνου διαστολικής πλήρωσης και από τη βελτίωση της στεφανιαίας αγγειογένεσης του μυοκαρδίου.

Η ατενολόλη δεν έχει ενδογενή συμπαθομιμητική ή σταθεροποιητική δράση μεμβράνης. Μετά από χρόνο ημίσειας ζωής πλάσματος 6/9 ώρες, η ατενολόλη γενικά απεκκρίνεται αμετάβλητη στα ούρα.

Μελέτες που διεξήχθησαν και κλινική αποτελεσματικότητα

Η αδενολίνη μειώνει τις σεξουαλικές ικανότητες στους ασθενείς με υπερθέρμανση

Αυτή η μελέτη που διεξήχθη σε 110 άνδρες με υπέρταση, αξιολογεί τα αποτελέσματα της αντιυπερτασικής θεραπείας στη σεξουαλική δραστηριότητα και τις συγκεντρώσεις τεστοστερόνης στο πλάσμα. Μετά από 8 εβδομάδες θεραπείας με ατενολόλη, παρατηρήθηκε επιδείνωση της σεξουαλικής δραστηριότητας συνοδευόμενη από σημαντική μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης στο αίμα.

2.Ατενολόλη και καρδιαγγειακός κίνδυνος σε διαβητικούς ασθενείς

Πολύ σημαντική μελέτη που διερευνά τα αντιυπερτασικά και καρδιοπροστατευτικά αποτελέσματα της ατενολόλης.

Είναι γνωστό ότι η αντιυπερτασική θεραπεία έχει ως κύριο σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας που συνδέεται με την εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η ατενολόλη, ενώ εγγυάται μια καλή μείωση της αρτηριακής πίεσης, δεν φαίνεται να είναι εξίσου αποτελεσματική στη μείωση της σχετιζόμενης θνησιμότητας, δικαιολογώντας έτσι τη μειωμένη χρήση στην κοινή κλινική πρακτική.

3. ΑΤΕΝΟΛΩΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Η αντιυπερτασική αποτελεσματικότητα της ατενολόλης έχει καταδειχθεί από αρκετές μελέτες που δημοσιεύονται στη βιβλιογραφία.

Η μελέτη αυτή, λεπτομερώς, δείχνει τα αποτελέσματα της ατενολόλης στη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης σε 125 ασθενείς που έλαβαν 100 mg ημερησίως ατενολόλη. Η μείωση της πίεσης ήταν περίπου 13 mmHg, με υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης περίπου 64%.

Η αποτελεσματικότητα αυτού του φαρμάκου έχει ενισχυθεί από την καλή ανοχή που παρατηρήθηκε.

Τρόπος χρήσης και δοσολογία

Τα δισκία ATENOL ® 100 mg ατενολόλης:

  • Για τη θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης, ακόμη και της νεφρικής προέλευσης, συνιστούμε τη λήψη ενός δισκίου την ημέρα. Το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα παρατηρείται μετά από περίπου 2 εβδομάδες θεραπείας. επομένως η θεραπευτική βελτιστοποίηση δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από αυτή την περίοδο. Σε περίπτωση μειωμένης θεραπευτικής αποτελεσματικότητας της προαναφερθείσας δοσολογίας στη μονοθεραπεία, θα μπορούσε κανείς να καταφύγει στην ταυτόχρονη πρόσληψη άλλων αντιυπερτασικών φαρμάκων, όπως διουρητικά.
  • Για τη θεραπεία της στηθάγχης, η δόση των 100 mg / ημέρα φαίνεται να είναι η πιο χρησιμοποιημένη και αποτελεσματική.
  • Για τη θεραπεία των αρρυθμιών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ενέσιμα φιαλίδια, στη συνέχεια παρέχοντας συντήρηση με ημερήσιες δόσεις 50/100 mg ατενολόλης σε από του στόματος μορφή.

ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ATENOL ® Atenololo - Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ.

Προειδοποιήσεις ATENOL ® Atenolol

Η χορήγηση του ATENOL® πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια ή βραδυκαρδία, για την οποία είναι απαραίτητη η προσαρμογή της θεραπευτικής δοσολογίας προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι παρενέργειες, διατηρώντας τις θεραπευτικές.

Τα καρδιοεκλεκτικά αποτελέσματα και η απουσία ανασταλτικής δράσης έναντι της σαλβουταμόλης και της ισοπρεναλίνης στη βρογχοδιαστολή, καθιστούν την ατενολόλη έναν από τους λίγους β-αναστολείς που μπορούν να χορηγηθούν ακόμη και σε ασθματικούς ασθενείς ή ασθενείς με βρογχοπάθεια.

Ωστόσο, σε διαβητικούς ασθενείς, αυτό το φάρμακο μπορεί να καλύψει μερικά σημεία και συμπτώματα υπογλυκαιμίας.

Οι αναφυλακτικές αντιδράσεις που συνδέονται με την πρόσληψη του ATENOL® μπορεί να είναι πιο συχνές σε άτομα που έχουν προδιάθεση για την ανάπτυξη αλλεργιών και δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με αδρεναλίνη.

Το φάρμακο δεν φαίνεται να παρεμβαίνει στις συνήθεις αντιληπτικές λειτουργίες του ασθενούς. Επομένως, δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης οχημάτων και χρήσης μηχανημάτων.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΑ

Παρά την απουσία κλινικών μελετών που δείχνουν το τερατογόνο και μεταλλαξιογόνο αποτέλεσμα της ατενολόλης στο έμβρυο, δεν συνιστάται να το πάρετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η ατενολόλη μπορεί να εκκρίνεται στο μητρικό γάλα. συνεπώς, δεδομένης της απουσίας μελετών στον παιδιατρικό τομέα, συνιστάται η διακοπή του θηλασμού κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ATENOL ®

αλληλεπιδράσεις

Το ATENOL δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με τα αντιαρρυθμικά φάρμακα κατηγορίας Ι, την βεραπαμίλη και την κλονιδίνη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, πριν ξεκινήσετε την πρόσληψη ατενολόλης, θα πρέπει να διακόψετε τη θεραπεία για τουλάχιστον 48 ώρες.

Επιπλέον, δεδομένης της ινοτροπικής και χρονοτροπικής αρνητικής δράσης της ατενολόλης, η επιλογή της κατασταλτικής και της αναισθητικής θεραπείας, κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, θα πρέπει επίσης να γίνει με βάση τη μειωμένη αρνητική ινοτροπική δραστηριότητα αυτών των φαρμάκων.

Αντενδείξεις ATENOL ® Atenolol

Δεδομένης της αρνητικής ινοτροπικής και χρονοτροπικής δράσης, η χορήγηση του ATENOL ® αντενδείκνυται σε περίπτωση βραδυκαρδίας, κολποκοιλιακού αποκλεισμού, μη ελεγχόμενης καρδιακής ανεπάρκειας και υπερευαισθησίας σε ένα από τα δραστικά συστατικά του.

Ανεπιθύμητες ενέργειες - Παρενέργειες

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν μετά τη χορήγηση του ATENOL® ήταν γενικά παροδικές και κλινικά ασήμαντες.

Τα πιο συνηθισμένα περιλαμβάνουν κρύα άκρα, κόπωση και διανοητική σύγχυση, ναυτία, πονοκέφαλο και οπτικές ψευδαισθήσεις.

Λιγότερο συχνές ήταν οι περιπτώσεις θρομβοπενίας, βραδυκαρδίας, κοκκιοκυτταροπενίας, μειωμένης καρδιακής λειτουργίας, αλωπεκίας και αντιδράσεων υπερευαισθησίας, για τις οποίες ήταν απαραίτητο να διακοπεί η θεραπεία.

Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή της θεραπείας με ατενολόλη πρέπει να πραγματοποιείται σταδιακά, ειδικά σε ασθενείς με υποβαθμισμένη καρδιακή λειτουργία.

Σημειώσεις

Το ATENOL® διατίθεται μόνο με ιατρική συνταγή.

Η χρήση του ATENOL® σε αθλητές, ελλείψει θεραπευτικής ανάγκης, για τη μείωση της φυσιολογικής απόκρισης στο άγχος και τα σχετικά συμπτώματα (τρόμος των άκρων, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, αύξηση της συναισθηματικής έντασης κλπ.) Είναι πρακτική DOPANT.