υγεία των ματιών

Γλαύκωμα σε κανονική πίεση

Σε φυσιολογικό γλαύκωμα πίεσης, το οπτικό νεύρο έχει καταστραφεί παρά το ότι η ενδοφθάλμια πίεση βρίσκεται μέσα σε προφανώς φυσιολογικά όρια.

Η ασθένεια φαίνεται να εξαρτάται από την κακή ροή του αίματος στο οπτικό νεύρο, το οποίο προκαλεί ατροφία των νευρικών ινών. Αυτό μπορεί να προκληθεί από αθηροσκλήρωση ή άλλη κατάσταση που περιορίζει την κυκλοφορία του αίματος.