φάρμακα

DANKA® Levodropropizina

Το DANKA® είναι φάρμακο που βασίζεται στη λεβοτροπροπιζίνη

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Τα ηρεμιστικά του βήχα

Ενδείξεις Μηχανισμός δράσης Σπουδές και κλινική αποτελεσματικότητα Οδηγίες χρήσης και δοσολογίαςΠαρακολούθηση Κύηση και γαλουχίαΠαραδείξειςΣυμβόλαια

Ενδείξεις DANKA ® Levodropropizina

Το DANKA® ενδείκνυται για τη συμπτωματική θεραπεία του βήχα, ως κατασταλτικό του βήχα.

Μηχανισμός δράσης DANKA ® Levodropropizina

Το DANKA® είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν που βασίζεται σε Levodropropizina, ένα χημικώς παραγόμενο δραστικό συστατικό με έντονη περιφερική και μη κεντρική αντιβηχική δράση, όπως αποδεικνύεται από διάφορες μελέτες στη βιβλιογραφία.

Αυτή η δράση φαίνεται να οφείλεται στην ικανότητα να αναστέλλει την απελευθέρωση νευροπεπτιδίων από τις κυψελιδικές ίνες C και την επακόλουθη ενεργοποίηση της αντανακλαστικής οδού που εμπλέκεται στη γένεση του βήχα.

Παρόλο που ο μηχανισμός δράσης δεν είναι απολύτως σαφής και πιθανότατα εμπλουτισμένος επίσης με πιθανή αντιαλλεργική και αντιβρογχοσπαστική δράση, η λεβοτροπροπιζίνη χρησιμοποιείται ευρέως στο κλινικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα μειωμένα κεντρικά αποτελέσματα, τυπικά αντί για άλλα ηρεμιστικά φάρμακα όπως η κωδεΐνη.

Η κλινική χρήση διευκολύνεται επίσης από εξαιρετικές φαρμακοκινητικές ιδιότητες, οι οποίες επιτρέπουν στην αποτελεσματική απορρόφηση της από του στόματος λεβοτροπροπιζίνης στο επίπεδο της γαστρεντερικής οδού, με βιοδιαθεσιμότητα μεγαλύτερη από 90%, κατανεμημένη σε διάφορους ιστούς, με πνευμονικό επιπολασμό και τέλος εκκρίνεται από τα νεφρά μερικώς μερικώς αμετάβλητη με τη μορφή υδατοδιαλυτών συζευγμάτων.

Μελέτες που διεξήχθησαν και κλινική αποτελεσματικότητα

ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ LEVODROPRIPIZINA

Pharm Dev Technol. 2013 Mar 19. [Epub μπροστά από την εκτύπωση]

Μελέτη που πειραματίζει νέες μεθόδους απελευθέρωσης για το Levodropripizina, ικανή να εγγυηθεί σταθερά θεραπευτικά αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου, εξαλείφοντας την ανάγκη χορήγησης του φαρμάκου κάθε 6 ώρες.

LEVODROPRIPIZINA ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Pulm Pharmacol Ther. 2012 Oct · 25 (5): 337-42. doi: 10.1016 / j.pupt.2012.05.010. Epub 2012 4 Ιουλίου.

Κλινική δοκιμή που αποδεικνύει πως η χρήση του Levodropripizine μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική θεραπευτική αγωγή σε κεντρικά ηρεμιστικά, αποτελεσματικά στον βήχα σε παιδιατρικούς ασθενείς.

ΑΛΛΗΛΕΓΧΕΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ LEVODROPROPIZINA

Yonsei Med J. 2013 Jan 1 · 54 (1): 262-4. doi: 10.3349 / ymj.2013.54.1.262.

Μελέτη σχετικά με την εμφάνιση IgE αντι-λεβοτροπροπιζίνης σε νεαρή γυναίκα που υποβλήθηκε σε θεραπεία με φάρμακα. Αυτό το εύρημα μπορεί να είναι σημαντικό και να εξηγεί κάποιες ανεπιθύμητες αντιδράσεις από την υπερευαισθησία στο φάρμακο.

Τρόπος χρήσης και δοσολογία

DANKA ®

Στοματικές σταγόνες 60 mg Levodropropizina ανά ml προϊόντος.

Levodopropizin 30 mg σιρόπι ανά 5 ml προϊόντος.

Η επιλογή της μορφής, της δοσολογίας και του χρονοδιαγράμματος της χορήγησης είναι ευθύνη του ιατρού αφού έχει εκτιμηθεί προσεκτικά η γενική υγεία του ασθενούς και η σοβαρότητα της κλινικής του εικόνας.

Γενικά, η αποτελεσματική ημερήσια δόση στον ενήλικα, ίση με 60 mg Levodropropizina, πρέπει να διαιρεθεί σε 3 διαφορετικές παραδοχές, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες, προκειμένου να διατηρηθούν τα θεραπευτικά χαρακτηριστικά του φαρμάκου.

Η θεραπεία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7 ημέρες χωρίς την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.

Προειδοποιήσεις DANKA ® Levodropropizina

Η θεραπεία με το DANKA® θα πρέπει να προηγείται προσεκτικής ιατρικής εξέτασης προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αιτιοπαθογένεση της νόσου και να αξιολογηθεί η πιθανή παρουσία συνθηκών ασυμβίβαστων με τη χορήγηση της λεβοτροπροπιζίνης.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή η θεραπεία είναι ένας συμπτωματικός τύπος θεραπείας, επομένως περιορίζεται στη διαχείριση των συμπτωμάτων και όχι στην επίλυση των παθογόνων νοξών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά του δραστικού συστατικού, θα ήταν σκόπιμο να χορηγηθεί το φάρμακο με ιδιαίτερη προσοχή, ενδεχομένως καταφεύγοντας στην προσαρμογή των δόσεων, σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές νεφρικές παθήσεις.

Το DANKA® περιέχει παραϋδροξυβενζοϊκά άλατα, έκδοχα με ισχυρή αλλεργιογόνο δύναμη και ως εκ τούτου δυνητικά επικίνδυνα σε ατοπικά άτομα.

Αν και σπάνια, η λεβοτροπτροπίνη μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, κάνοντας επικίνδυνη την οδήγηση οχημάτων και τη χρήση μηχανών.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΑ

Οι προαναφερόμενες αντενδείξεις για τη χρήση του DANKA ® επεκτείνονται επίσης στην εγκυμοσύνη και την επακόλουθη περίοδο θηλασμού, δεδομένης της απουσίας μελετών ικανών να χαρακτηρίσουν το προφίλ ασφάλειας του δραστικού συστατικού για το έμβρυο και το βρέφος.

αλληλεπιδράσεις

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη γνωστά δραστικά συστατικά ικανά να μεταβάλλουν αισθητά τα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά της λεβοτροπροπιζίνης, ο ασθενής που λαμβάνει DANKA® θα πρέπει να συμβουλευθεί τον γιατρό του εάν είναι απαραίτητο να κάνουν ταυτόχρονα άλλες φαρμακευτικές θεραπείες.

Αντενδείξεις DANKA ® Levodropropizina

Η χρήση του DANKA ® αντενδείκνυται σε ασθενείς που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό ή σε ένα από τα έκδοχα του, σε ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή νεφρική νόσο, σε ασθενείς με αναπνευστικά νοσήματα με σημαντική κλινική σημασία και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες - Παρενέργειες

Η θεραπεία με το DANKA®, αν και σπάνια, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ναυτία, κοιλιακό άλγος, διάρροια, κεφαλαλγία, εξασθένιση, ζάλη και υπνηλία.

Ευτυχώς, η συχνότητα κλινικά σημαντικών παρενεργειών όπως η υπερευαισθησία στο δραστικό συστατικό είναι πιο σπάνια.

Σημειώσεις

Το DANKA® είναι φάρμακο που χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.

Το DANKA® σε σιρόπι δεν υπόκειται σε υποχρεωτική ιατρική συνταγή