φάρμακα

SYNFLEX® Naproxen

Το SYNFLEX® είναι φάρμακο που βασίζεται στο νατριούχο Ναπροξένη

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιρευματικά φάρμακα

Ενδείξεις Μηχανισμός δράσης Σπουδές και κλινική αποτελεσματικότητα Οδηγίες χρήσης και δοσολογίαςΠαρακολούθηση Κύηση και γαλουχίαΠαραδείξειςΣυμβόλαια

Ενδείξεις SYNFLEX ® Naproxen

Το SYNFELX® χρησιμοποιείται στη θεραπεία επώδυνων ασθενειών σε φλεγμονώδη βάση για διάφορα όργανα και συστήματα.

Μηχανισμός δράσης SYNFLEX ® Naproxen

Το SYNFELX® χρησιμοποιείται ευρέως με επιτυχία στην κλινική πρακτική για τη θεραπεία καταστάσεων πόνου σε φλεγμονώδη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες φαρμακοκινητικές ιδιότητες του Naproxen νατρίου, οι οποίες επιτρέπουν στο προαναφερθέν δραστικό συστατικό να απορροφηθεί ταχέως από τη στοματική βλεννογόνο από τον βλεννογόνο εντερική, φτάνοντας τις μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα σε περίπου 90 λεπτά.

Στο κυκλοφοριακό ρεύμα, το Naproxen, που δεσμεύεται με τις πρωτεΐνες του πλάσματος, κατανέμεται αποτελεσματικά μεταξύ των διαφόρων οργάνων και συστημάτων, όπου δεσμεύοντας αντιστρέψιμα ορισμένα ένζυμα γνωστά ως κυκλοοξυγενάσες, αναστέλλει την παραγωγή προσταγλανδινών.

Οι προσταγλανδίνες, των οποίων οι συγκεντρώσεις τείνουν να αυξάνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια των φλογιστικών διεργασιών διαφόρων ειδών, χάρη στη δράση της αγγειοπερατότητας, τη χημειοτακτική έναντι των φλεγμονωδών κυττάρων και των αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων, υποστηρίζουν τη φλεγμονώδη διαδικασία που δραστηριοποιείται στον τομέα της βλάβης.

Συνεπώς, η πρόσληψη δραστικών συστατικών όπως το Naproxen ή τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, σταματώντας την παραγωγή προσταγλανδινών, εγγυάται:

 • Μια ευαίσθητη αντιφλεγμονώδης δράση, μειώνοντας τα βλαπτικά γεγονότα που επηρεάζουν το ύφασμα.
 • Μία αναλγητική δράση, αναστέλλοντας την παραγωγή μεσολαβητών πόνου, δραστικών σε περιφερικές αλυσιδωτές απολήξεις.
 • Μικρή αντιπυρετική δράση, μειώνοντας την παραγωγή κυτοκινών όπως IL1 και προσταγλανδινών όπως η PGE2 ικανή να δράσει στο υποθαλαμικό επίπεδο που ενεργοποιεί τους εμπυρσούς μηχανισμούς.

Μετά τη δράση του, το Naproxen, μετά από ηπατικό μεταβολισμό, εκκρίνεται με τη μορφή αδρανών καταβολίτων κυρίως μέσω των ούρων.

Μελέτες που διεξήχθησαν και κλινική αποτελεσματικότητα

1.Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΔΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Arch Pharm Res., 2012 Mar · 35 (3): 523-30. Epub 2012 Απρ 5.

Πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που προσπαθεί να χαρακτηρίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πιθανά συστήματα διανομής ικανά να εγγυηθούν την αποτελεσματική απελευθέρωση του Naproxen στο επίπεδο του υγρού, άρα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτή η ανάγκη προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία που έδειξαν ότι αυτό το δραστικό συστατικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νευροπροστατευτικό μέσο κατά τη διάρκεια σοβαρών νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

2. ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Eur J Cardiothorac Surg. 2004 Oct · 26 (4): 694-700.

Κλινική δοκιμή που δείχνει πώς η χορήγηση του Naproxen στις μετεγχειρητικές φάσεις χειρουργικής επέμβασης παράκαμψης στεφανιαίας αρτηρίας μπορεί να είναι αποτελεσματική για την εξασφάλιση ελέγχου του πόνου, χωρίς κλινικά σημαντικές επιπλοκές.

3.ΕΥΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΑΞΕΙΔ

Ann Rheum Dis. 2006 Jun · 65 (6): 781-4. Epub 2005 Νοέμβριος 3.

Εργασία που καταδεικνύει πώς η θεραπεία με βάση το Naproxen μπορεί να είναι αποτελεσματική στη βελτίωση των οδυνηρών συμπτωμάτων του ισχίου και του γόνατος σε ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα.

Τρόπος χρήσης και δοσολογία

SYNFELX ®

275 mg σκληρά καψάκια Naproxen sodium;

Τα δισκία επικαλύπτονται με 550 mg Naproxen sodium;

Υπόθετα 275-550 mg νατρίου ναπροξένης.

Κόκκοι για πόσιμο εναιώρημα 550 mg Ναπροξένη νατρίου.

Η λήψη του SYNFELX® θα πρέπει να επιβλέπεται από το γιατρό σας, ο οποίος θα πρέπει να καθορίσει το σωστό σχήμα δοσολογίας σύμφωνα με τα φυσιοπαθολογικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, φροντίζοντας να το προσαρμόσει περαιτέρω σε ηλικιωμένους ασθενείς ή σε ασθενείς με νεφρική και ηπατική νόσο.

Γενικά, συνιστούμε τη λήψη 550 mg Naproxen νατρίου κάθε 12 ώρες αντί για 275 mg Naproxen sodium κάθε 6-8 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν ενδεδειγμένο να ξεκινήσετε τη θεραπεία με την ελάχιστη αποτελεσματική δόση, προκειμένου να μειώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την εμφάνιση ανεπιθύμητων παρενεργειών.

Προειδοποιήσεις SYNFLEX ® Naproxen

Η θεραπεία με το SYNFELX ® πρέπει να επιβλέπεται από το γιατρό σας, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη θεραπευτική αποτελεσματικότητα.

Η θεραπεία πρέπει να νοείται ως βραχυχρόνια συμπτωματική θεραπεία, η οποία είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η άφεση των επώδυνων συμπτωμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους ασθενείς που πάσχουν από γαστρεντερικές, καρδιαγγειακές, ηπατικές και νεφρικές παθήσεις, στις οποίες η πρόσληψη του Naproxen θα μπορούσε να καθορίσει την επιδείνωση της τρέχουσας κλινικής εικόνας και όχι την εμφάνιση νέων παρενεργειών.

Από την άποψη αυτή, η εμφάνιση μη αναμενόμενων παρενεργειών θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία στον ασθενή, ο οποίος, μετά από διαβούλευση με τον γιατρό του, θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα αναστολής της θεραπείας.

Το SYNFELX® περιέχει λακτόζη, επομένως η χρήση του δεν συνιστάται σε ασθενείς με ανεπάρκεια ενζύμων λακτάσης, σύνδρομο δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης και δυσανεξία στη γαλακτόζη.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΙΑ

Η χρήση του SYNFELX ® αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεδομένων των πολυάριθμων μελετών που αποδεικνύουν τις σημαντικές τοξικές επιδράσεις των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων στην υγεία του εμβρύου.

Πιο συγκεκριμένα, η επιστημονική βιβλιογραφία αναφέρει αρκετές περιπτώσεις καρδιοαναπνευστικών δυσμορφιών και ανεπιθύμητων αμβλώσεων, μετά την πρόσληψη ΜΣΑΦ σε υψηλές δόσεις κατά τη διάρκεια της κύησης, και ειδικότερα κατά το τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης.

Αυτή η αντένδειξη υποστηρίζεται επίσης από τις επιδράσεις στην εγκύου γυναίκα, που υπόκειται σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας καθώς και επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού.

αλληλεπιδράσεις

Παρά τις φαρμακολογικές μελέτες που δείχνουν πολλές πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων όπως το Naproxen και άλλων δραστικών συστατικών, από κλινική άποψη, αυτά που προκαλούν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα εξής:

 • Από του στόματος αντιπηκτικά και αναστολείς της επαναπρόσληψης σεροτονίνης, υπεύθυνοι για τον αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας.
 • Διουρητικά, αναστολείς ΜΕΑ, ανταγωνιστές της αγγειοτενσίνης ΙΙ, μεθοτρεξάτη και κυκλοσπορίνη, λόγω των αυξημένων ηπατοτοξικών και νεφροτοξικών επιδράσεων του Naproxen.
 • Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και κορτικοστεροειδή, δεδομένου του αυξημένου κινδύνου ερεθιστικής και ιστολογικής βλάβης του γαστρεντερικού βλεννογόνου.
 • Αντιβιοτικά, υπεύθυνα για φαρμακοκινητικές αλλοιώσεις και σχετική θεραπευτική αποτελεσματικότητα.
 • Σουλφονυλουρίες, για διαταραχές που επηρεάζουν το μεταβολισμό της γλυκόζης, δεδομένης της πιθανής υπογλυκαιμικής επίδρασης που προκαλείται από τα ΜΣΑΦ.

Αντενδείξεις SYNFLEX ® Naproxen

Η λήψη του SYNFELX® αντενδείκνυται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στο δραστικό συστατικό ή σε κάποιο από τα έκδοχα του, υπερευαισθησία στο ακετυλοσαλικυλικό οξύ και άλλα αναλγητικά, ρινική πολυπόση, άσθμα, βρογχόσπασμος, αγγειοοίδημα, πεπτικό έλκος, ιστορικό εντερικής αιμορραγίας, κολίτιδα έλκος, νόσο του Crohn ή προηγούμενο ιστορικό για τις ίδιες καταστάσεις, εγκεφαλοαγγειακή αιμορραγία, αιμορραγική διάθεση ή ταυτόχρονη αντιπηκτική θεραπεία, νεφρική ανεπάρκεια και ηπατική ανεπάρκεια.

Ανεπιθύμητες ενέργειες - Παρενέργειες

Η θεραπεία με ναπροξένη, καθώς και με άλλα μη-στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, συχνά σχετίζεται με την εμφάνιση παρενεργειών, η συχνότητα και η σοβαρότητα των οποίων τείνουν να αυξάνονται με την αύξηση των δόσεων και τη διάρκεια της θεραπείας.

Παρά την πρόσληψη του SYNFELX ®, σύμφωνα με τα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα δοσολογίας, τείνει να ελαχιστοποιήσει την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε πώς η θεραπεία με βάση το Naproxen μπορεί να καθορίσει την εμφάνιση συμπτωμάτων:

 • Γαστρεντερίτιδα όπως ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα, γαστρίτιδα και σε σοβαρές περιπτώσεις έλκη με πιθανή διάβρωση και αιμορραγία.
 • Νευρικά συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, ζάλη και σπάνια υπνηλία.
 • Δερματολογικά όπως φαγούρα, δερματικό εξάνθημα, έκζεμα, κνίδωση και ακόμη και σοβαρές πομφολυγώδεις αντιδράσεις.
 • Καρδιαγγειακά με υπόταση, υπέρταση και αυξημένα καρδιαγγειακά και εγκεφαλοαγγειακά ατυχήματα.
 • Αισθητήρια με προβλήματα όρασης και ακοής.
 • Αναπνευστήρες όπως άσθμα, δύσπνοια, πνευμονία και οίδημα.
 • Νεφρική και ηπατική, με εξασθενημένη λειτουργικότητα και των δύο οργάνων και των σχετικών συστημάτων.

Σημειώσεις

Το SYNFELX® διατίθεται μόνο με ιατρική συνταγή.