δοκιμή

Η αντίληψη της κλίμακας και της προσπάθειας του Borg

Η κλίμακα Borg οφείλει το όνομά της στον δημιουργό της, Δρ. Gunnar Borg, ο οποίος εισήγαγε την έννοια της αντίληψης της προσπάθειας πρώτα γύρω στην δεκαετία του 1950.

Στην πραγματικότητα, η Borg ανέπτυξε δύο διαφορετικές κλίμακες, την RPE (Αξιολογήσεις της Ανεκχής Προσέγγισης) και την CR10 (Λόγος Κατηγορίας που αγκυρώθηκε στον αριθμό 10).

Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε την κλίμακα RPE, η οποία είναι η πιο χρησιμοποιημένη και η πιο εύκολη στην αξιολόγηση.

το RPE χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η υποκειμενική αντίληψη της προσπάθειας σε σχέση με την έκταση της ίδιας της προσπάθειας.

Ο Borg επέλεξε μια σειρά 15 αυξανόμενων αριθμών (από 6 έως 20) και τους συσχετίζει με τις τιμές καρδιακού ρυθμού κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης. Συγκεκριμένα, η χαμηλότερη τιμή της κλίμακας (6) αντιστοιχεί ιδανικά σε 60 κτύπους ανά λεπτό, ενώ η υψηλότερη τιμή (20) αντιστοιχεί σε ρυθμό καρδιάς 200 bpm.

Όπως έχουμε πει, η κλίμακα Borg είναι μια απλή μέθοδος για την αξιολόγηση της αντίληψης της προσπάθειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στον αθλητισμό όσο και στον ιατρικό τομέα. Για παράδειγμα, μια δοκιμή μπορεί να διακοπεί όταν το άτομο αισθάνεται κάποια προσπάθεια ή ο δείκτης δοκιμής μπορεί να σχετίζεται με το επίπεδο αντίληψης της κόπωσης.

Προκειμένου η κλίμακα Borg να είναι χρήσιμη, είναι απαραίτητο να εξηγηθούν τα διάφορα σημεία της κλίμακας στο άτομο με την μεγαλύτερη σαφήνεια πριν αρχίσει η δοκιμή. Η απόφαση που εκδίδεται από το θέμα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική και ειλικρινής, χωρίς να υπερεκτιμά ή να υποτιμά την προσπάθεια.

SCALE RPE DI BORG

6καμία προσπάθεια20%
7εξαιρετικά ελαφρύ

30%
840%
9πολύ ελαφρύ50%
1055%
11φως60%
1265%
13λίγο βαρύ70%
1475%
15βαρύς80%
1685%
17πολύ βαρύ90%
1895%
19εξαιρετικά βαρύ100%
20μέγιστη προσπάθειαεξάντληση

Στον πίνακα αυτό ο καρδιακός ρυθμός συσχετίστηκε με την κλίμακα Borg . μπορούμε να σημειώσουμε για παράδειγμα πως το επίπεδο 16 αντιστοιχεί στο 85% του HR max, του καρδιακού ρυθμού στον οποίο τοποθετείται, κανονικά, το αναερόβιο κατώφλι